Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

ΔΛΤΤ-Α: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη "Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού λιμένων ν. Τήνου"