Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περ. Ν. Αιγαίου