Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Επαναπροκήρυξη µειοδοτικής, φανερής και προφορικής δηµοπρασίας µίσθωσης αγροτεµαχίου για την εγκατάσταση µονάδας δεµατοποίησης απορριµµάτων του Δήµου Τήνου.