Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ.