Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΠΕΣΚΕ) Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας αλλά και των προτεραιοτήτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».  
Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) καθώς και η εξειδίκευσή της σε περιφερειακό επίπεδο έχει ήδη εκπονηθεί και υιοθετηθεί, ενώ η διαδικασία υιοθέτησης της εκπονηθείσας ΠΕΣΚΕ πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου του τρέχοντος έτους, με σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της ΠΕΣΚΕ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης www.pepna.gr και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 27 Ιουνίου 2015.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης η Περιφέρεια Ν. Αιγάιου καλεί τους πολίτες, τις ενώσεις πολιτών, τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας για την υποβολή προτάσεων στο e-mail notioaigaio@mou.gr  
Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories