Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διεξαγωγής φανερής προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση παραλιών του Δήµου Τήνου.