Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

15η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  12 Ιουνίου 2015  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                 
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                      Αριθμ. Συν.  15 /2015              
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                       
                                                                               Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες:    Β.Φόρτωμας                                                    Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                                 Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                 
          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) στις   17  Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο  

Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού με θέμα «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Τήνου για το έτος 2015».

ΘΕΜΑ   2ο


Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού με θέμα « Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Τήνου και των Νομικών τυ Προσώπων».

ΘΕΜΑ   3ο  


Έγκριση πρακτικού ΙΙ του πρόχειρου του διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια Επίπλων 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου».
ΘΕΜΑ   4ο  


Έγκριση πρακτικού ΙΙ του πρόχειρου διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια Η/Υ και οπτικών μέσων 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου» κατακύρωση διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ   5ο  


Ανάθεση σε δικηγόρο
της νομική κάλυψης υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για αδικήματα, που του αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

ΘΕΜΑ   6ο  


Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων μέσω διαπραγμάτευσης
ΘΕΜΑ   7ο  


Ψήφιση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   8ο  

Εξέταση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  
Σίμος Ορφανός

  Δήμαρχος Τήνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας