Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Ψήφιση πίστωσης για τις δράσεις δημοσιότητας – προβολής διεθνούς συνεδρίου «ΤΙΝΟS 2015» και του έργου «LIFE ISWM».