Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια ειδών συνεδρίου και ημερίδων»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Τήνος 18-05-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Α.Π. 5526

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

 Τμήμα Προγραμματισμού και Πληροφορικής

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος
Ταχ. Κώδικας: 84200
Τηλέφωνο: 22833-60133                                                           Προς : Καθε ενδιαφερόμενο
Ηλ. ταχ: dtprogram@1516.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια ειδών συνεδρίου και ημερίδων»

Για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενο έργου “Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα», με κωδικό ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610 και συγκεκριμένα για την κάλυψη του Διεθνούς Συνεδρίου και των προγραμματισμένων ημερίδων και εκδηλώσεων του, ο Δήμος Τήνου θα προβεί στην προμήθεια διαφόρων ειδών σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε, έως την Παρασκευή
22 Μαΐου 2015 και ώρα 13:00 σε κλειστό φάκελο, το έντυπο προσφοράς , πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο Πρωτόκολλο του Δήμου. Ο φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος τον τίτλο της προμήθειας , την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος. Προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικά θα γίνονται δεκτές εφόσον έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο έως 21/05/2015.
Για την προσφορά σας θα πρέπει να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο Έντυπο Προσφοράς .Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται το διάστημα έως τις 15 Ιουνίου 2015. Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το δημαρχιακό κατάστημα και τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.
Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση αλλαγής των τιμών θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως.
Ο ενδεικτικός προυπολογισμός της προμήθειας είναι 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται βάση της υπ’ αριθμόν 11389/1993 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) και του ν.4281/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.4320/2015 .
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

                                                              Ο προϊστάμενος του τμήματος


                                                           Αναστάσιος Βιδάλης


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας