Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ((ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΚΛΠ) Δ.Ε. ΤΗΝΟΥ».