Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Σύσταση Ομάδας Εθελοντών από το Δήμο Τήνου - Αίτηση συμμετοχής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Ημερομηνία: 20/05/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ               

  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Τήνου προχώρησε στη σύσταση Ομάδας Εθελοντών. 

Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση. Για το λόγο αυτό θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα. 

Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών Δήμου Τήνου 
είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών σε διάφορους τομείς όπως η πολιτική προστασία, o καθαρισμός παραλιών, μονοπατιών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος κλπ.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες. 

Υπεύθυνοι: Δελατόλα Ιουλία & Βιδάλης  Νέστορας  (τηλ. Επικοινωνίας 2283360117 & 60106) 


Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories