Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν. ΤΗΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 (ΦΕΚ 2032Β΄/25-7-2014)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Τήνος, 27/5/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ          Αρ. Πρωτ. 1020                       
                                                                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ:

«ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν. ΤΗΝΟΥ
 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 (ΦΕΚ 2032Β΄/25-7-2014)»

            Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 (ΦΕΚ 2032Β΄/25-7-2014) οφείλει να εισπράττει τα λιμενικά Τέλη ελλιμενισμού των σκαφών που ελλιμενίζουν στους Λιμένες αρμοδιότητάς του. 
Προκειμένου  το ΔΛΤΤΑ  να προβεί στην ανάθεση παροχής της εν λόγω υπηρεσίας, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σύμφωνα με την 9/2015 επισυναπτόμενηθεωρημένη μελέτη,  τις έγγραφες προσφορές τους σε  σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία του ΔΛΤΤ-Α  στην οδό Λ. Μεγαλόχαρης,  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 15:00,  έως την

8 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα.
            Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας και στην Δ/νση: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου, Λ. Μεγαλόχαρης 24 ,  Τ.Κ. 84200, έως και την παραπάνω ημερομηνία.
            Η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης με απόφαση του Προέδρου, στον ενδιαφερόμενο εκείνον που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.
  Πληροφορίες: Αρμόδια υπάλληλος Δεσύπρη Ελισάβετ (22830-23754 edesipri@1331.syzefxis.gov.gr ) .         
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου ΆνδρουΕυάγγελος Ν Κορνάρος 
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας