Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Αποδοχή ποσού 4.758,10 € από τους κ.κ. KASER PETER - MARIANNE ROHRER KASER & PETER KASER για τα’ άπορα παιδιά της Τήνου από εκδήλωση στην Ελβετία και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου για το οικον. έτος 2015.

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories