Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

12η Συνεδρίαση Οικονομικής ΕπιτροπήςΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος, 4 Μαΐου 2015  
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                 
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                      Αριθμ. Συν.  12 /2015               
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
                       
                                                                               Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες:    Β.Φόρτωμας                                                    Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                                 Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                 
          
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) στις   8  Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα  11:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο  
Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ  Επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο « Διαχείριση Αιτημάτων Καθημερινότητας του Πολίτη».

ΘΕΜΑ   2ο


«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Μελέτη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Τήνου για το έτος 2015» & κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού» (Λήψη νέας απόφασης).

ΘΕΜΑ   3ο  


Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  23.200,00€ πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης του έργου «Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση του προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών».

ΘΕΜΑ   4ο  

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση παραλιών Δήμου Τήνου».
ΘΕΜΑ   5ο  

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘’Κοσίνι’’  Δημοτική Ενότητα Εξωμβούργου», προϋπολογισμού 11.788,36 Ευρώ
ΘΕΜΑ   6ο  


Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Συντήρηση-επισκευή πεζοδρομίων στην Δημοτική Ενότητα Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ   7ο  


Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Συντηρήσεις και επισκευές κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ   8ο  


Λήψη απόφασης ανάθεση έργου «Διαμόρφωση αλσυλλίων στην ΔΕ Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ   9ο  


Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Επισκευαστικές εργασίες και υδροχρωματισμοί οικισμών ΔΕ Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ  10ο  


Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων ΤΚ Κάμπου» ΔΕ Εξωμβούργου, Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ  11ο  


Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων και τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Καρδιανής», ΔΕ Εξωμβούργου, Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 5.100,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ  12ο  


Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοστρώματος λόγω καθίζησης από θεομηνία επί της οδού Χώρας-Κιονίων, προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ  13ο  

Ψήφιση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του δήμου Τήνου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σίμος Ορφανός
     Δήμαρχος Τήνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας