Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Επιχειρημα-τιών Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος με τίτλο: «Τinos Food Paths - Η Τήνος στον γαστρονομικό χάρτη» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.