Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Ανάθεση μέρους της εφαρμογής του Κανονισμού λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Τήνου σε επιτροπή από εκπροσώπους Αθλητικών Σωματίων και Οργανώσεων του νησιού.