Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 22 Απριλίου 2015

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Τήνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Τήνος , 22/4/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                                         Αρ. Πρωτ. : 4262
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Πληροφορίες : Δεσύπρη Αργυρώ
Δ/νση:Ευαγγελιστρίας 72
Ταχ. Κώδικας :84200
Τηλ.:2283360140
Φαξ:2283360139
e-mail: dtpromithies@gmail.com

Προς :
Κάθε ενδιαφερόμενο


Θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Τήνου».

Προκειμένου ο Δήμος Τήνου να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, όπως αυτά παρουσιάζονται στην υπ' αριθμ. 5/2015 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως παραδώσετε, έως την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 και ώρα 10:00 σε κλειστό φάκελο, το έντυπο προϋπολογισμού της μελέτης, πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Ο φάκελος της προσφοράς θα αναγράφει
στο εξωτερικό του μέρος τον τίτλο της προμήθειας, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, μετά από εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τόπος παράδοσης ορίζεται το Δημαρχείο του Δήμου Τήνου (Ευαγγελιστρίας 72).
Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς των προϊόντων θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Κριτήριο επιλογής είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα (ΟΜΑΔΑ Α΄- Είδη Γραφικής Ύλης και ΟΜΑΔΑ Β – Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4)


Ο Δήμαρχος Τήνου


Σίμος Ορφανός
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας