Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου.ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Τήνος 1 Απριλίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                    Αρ. Πρωτ: 3582
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 72                                
Πληροφορίες: Φωσκόλου Αικατερίνη &
Μιχελή Σταματία
Τηλέφωνο: 2283360127 & 2283360132
Fax: 2283360123 & 2283360139                           
                                                                                                          Προς:
                                                                                           ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
                                                                                           

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου.


            Προκειμένου ο Δήμος Τήνου να προβεί στην ασφάλιση των οχημάτων, όπως αυτά αναφέρονται στον παρακάτω  πίνακα, με διάρκεια ασφάλισης εννέα (9) μηνών, παρακαλούμε όπως παραδώσετε, έως την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 έως τις 13:00 σε κλειστό φάκελο, το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο πρωτόκολλο του Δήμου.
            Ο φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό το μέρος τον τίτλο της προσφοράς, την επωνυμία και τη διεύθυνση (οδός αριθμός, Πόλη, τηλέφωνο, fax) του προσφέροντος.
            Οι ελάχιστες απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) οι εξής:

1.   Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο
2.   Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα
3.   Αστικής ευθύνης εντός πορθμείου για σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο
4.   Αστικής ευθύνης εντός πορθμείου για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα
5.   Υλικών ζημιών ανασφάλιστου οχήματος
6.   Θραύση κρυστάλλων
7.   Προσωπικό ατύχημα οδηγού
8.   Προστασίας Bonus Malus.
9.   Φροντίδας ατυχήματος
10.   Νομική προστασία

            Ειδικότερα, τα οχήματα που αναφέρονται με χαρακτηριστικό πινακίδας κυκλοφορίας ΜΕ (Μηχάνημα Έργου), καθώς και τα απορριμματοφόρα καλύπτονται επιπλέον για:
A.    Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη λειτουργία τους ως εργαλείο.
B.    Υλικές ζημιές έναντι τρίτων κατά τη λειτουργία τους ως εργαλείο
            Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις. Ο Δήμος απαλλάσσεται από καταβολή χαρτοσήμου και ΦΠΑ.
            Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία και επέκταση της ασφάλισης σε νέα αυτοκίνητα τα οποία θα θέτει σε κυκλοφορία.
  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

α/α
ΑΡ.  ΚΥΚΛ.
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΥΠΟΣ
ΦΟΡΟΛ. ΙΣΧΥΣ
BONUS MALUS
Δαπάνη Ασφάλισης Οχήματος
10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1
ΚΗΙ  4843
Επιβατικό
NISSAN
PRIMASTAR
14
01
220,00
2
ΚΗΙ 2023
Επιβατικό
HYUNDAI
MATRIX
11

270,00
20. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

3
ΕΖΚ 202
Δίκυκλο 
SYM
COMBIZ
2
02
70,00
4
ΚΗΗ 4683
Ανοικτό Φορτηγό
MITSUBISHI
L200
17

180,00
5
ΚΗΥ 6747
Απορριμματοφόρο
MERCEDES
1523
38
500
400,00
6
ΚΗΥ 6743
Απορριμματοφόρο
MERCEDES
1523
38

400,00
7
ΜΕΙΧ 125904
Περονοφόρο
UN (HANGZHOU ZHELI)
FD25T-JE
54

200,00


25. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

8
ΕΖΚ 201
Δίκυκλο
SYM
AZ
2
02
85,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1.825,00€


Ανάδοχος της ανωτέρω υπηρεσίας ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.


                                                                                                Ο Δήμαρχος Τήνου
    

                                                                                                 Σίμος Ορφανός


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας