Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

9η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΤήνουΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος, 30 Μαρτίου 2015  
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                      Αριθμ. Συν.  9 /2015        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                  
                                                                                    Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες:    Β.Φόρτωμας                                                    Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                                     Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                       ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                       


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) στις   3 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ   1ο  

Εξέταση ένστασης και Έγκριση πρακτικού Ι Επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, Ευπρεπισμού, Υγιεινής και Απολυμαντικών για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.-Ν.Π.Ι.Δ. για το έτος 2015».
ΘΕΜΑ   2ο  

Έγκριση πρακτικού ΙΙ Επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Επιστημονικού και λοιπού Εξοπλισμού 1ου Δημοτικού Σχολείου».

ΘΕΜΑ   3ο  

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Επισκευή και διαμόρφωση προαύλιου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Αγάπης» ΔΕ Εξωμβούργου, Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ   4ο  

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Δυο Χωριών» Τ.Κ. Δυο Χωριών, ΔΕ Τήνου, Δήμου Τήνου,  προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ   5ο  

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Επισκευή παραδοσιακών ξυναριών-πλυσταριών οικισμών Καλλονής, Καρκάδου και Κάτω Κλείσματος» ΔΕ Εξωμβούργου, Δήμου Τήνου προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ   6ο  

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Τσιμεντοστρώσεις οικισμών Τοπικής Κοινότητας Κώμης» Τ.Κ. Κώμης, ΔΕ Εξωμβούργου Δήμου, Τήνου, προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.


ΘΕΜΑ  7ο  

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδού στον οικισμό Σκαλάδου» Τ.Κ. Κώμης, ΔΕ Εξωμβούργου, Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 4.000,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ   8ο  

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Περίφραξη και αποκατάσταση περιβάλλοντα χώρου γηπέδου ΔΕ Πανόρμου» Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 6.800,00Ευρώ.

ΘΕΜΑ 10ο  

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Συντήρηση οδοποιίας οικισμού Τριαντάρου», Τ.Κ. Τριαντάρου, ΔΕ Τήνου,  προϋπολογισμού 4.000,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 11ο  

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Επισκευές οδών οικισμών Βωλάξ & Κουμάρου», Τ.Κ. Φαλατάδου, ΔΕ Εξωμβούργου Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 13ο  

Σχέδιο Κανονιστικής απόφασης χρήσης Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 14ο  

Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 του Κληροδοτήματος Αντωνίου και Λουίζας Σώχου του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 15ο  

Αποδέσμευση πιστώσεων του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 16ο  
Ακύρωση – επιστροφή τιμολογίων αναδόχου.


ΘΕΜΑ 17ο  

Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 του Δήμου Τήνου.
  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 
Σίμος Ορφανός
     Δήμαρχος Τήνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας