Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Τσιμεντοστρώσεις οικισμών Τοπικής Κοινότητας Κώμης» Τ.Κ. Κώμης, ΔΕ Εξωμβούργου Δήμου, Τήνου, προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.