Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήματος Μόδεστου Αρμακόλα του Δήμου Τήνου.