Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Παράταση έργων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Τήνου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου ενημερώνει το κοινό
 ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων 
στο τμήμα της χερσαίας ζώνης λιμένα Τήνου, όπου εκτελούνται έργα, 
θα παραμείνει κλειστό έως Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Τήνου – Άνδρου
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΚΟΡΝΑΡΟΣ