Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

8η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τήνου.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) στις   23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ   1ο  

Εξέταση ένστασης και Έγκριση πρακτικού Ι Επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Δεματοποίησης».
ΘΕΜΑ   2ο  

Έγκριση πρακτικού ΙΙ Επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο «Διαχείριση Αιτημάτων Καθημερινότητας του Πολίτη».
ΘΕΜΑ   3ο  

Έγκριση πρακτικού ΙΙ Επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Υπολογιστών και Οπτικών Μέσων 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου».
ΘΕΜΑ   4ο  

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Κλήρωσης και ορισμός μελών της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Τήνου».
ΘΕΜΑ   5ο  

Έγκριση πρακτικού Ι Επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Χημικού Υλικού (Απολυμαντικά, Χημικά κλπ) ΔΕ Τήνου».


ΘΕΜΑ   6ο  

Έγκριση πρακτικού Ι Επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο ««Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Τήνου και των Νομικών του Προσώπων».

ΘΕΜΑ   7ο  

Απ΄ευθείας ανάθεση έργου «Κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας νερού με κερματοδέκτη»  προϋπολογισμού 5.000,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ   8ο  

Απ΄ευθείας ανάθεση έργου «Έργα για τη διαφυγή λιμναζόντων ομβρίων υδάτων» προϋπολογισμού 6.000,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ   9ο  

Απ΄ευθείας ανάθεση έργου «Επισκευή-στεγανοποίηση δεξαμενών λυμάτων οικισμών Τ.Κ. Καλλονής» προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ   10ο  

Απ΄ευθείας ανάθεση έργου «Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ΔΕ Πανόρμου» προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ   11ο  

Απ΄ευθείας ανάθεση έργου «Συντήρηση και επισκευή κτηρίου π. Βιβλιοθήκης»  προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ   12ο  

Απ΄ευθείας ανάθεση έργου «Συντηρήσεις και επισκευές κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Φαλατάδου» προϋπολογισμού 6.800,00Ευρώ.

ΘΕΜΑ   13ο  

Απ΄ευθείας ανάθεση έργου «Επισκευαστικές εργασίες δεξαμενών ύδρευσης ΔΕ Εξωμβούργου» προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.


ΘΕΜΑ   14ο  

Απ΄ευθείας ανάθεση έργου «Κατασκευή βάσεων και λοιπών υποδομών για την τοπθέτηση αυτόνομων συστημάτων φίλτρανσης νερού, προϋπολογισμού 6.000,00 Ευρώ.


ΘΕΜΑ   15ο  

Προέλεγχος προϋπολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 του Κληροδοτήματος Αικ. Πέρσελλ της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.


ΘΕΜΑ   16ο  

Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 Κληροδοτήματος Ιερώνυμου Κοτσώνη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.


ΘΕΜΑ   17ο  

Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 Κληροδοτήματος Αντωνίου Περράκη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   18ο  

Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 Κληροδοτήματος Νικολάου Γλύνη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων Δήμου του Τήνου.

ΘΕΜΑ   19ο  

Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 του Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Σαρδελά της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   20ο  

Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 του Κληροδοτήματος Νικολάου Γαϊτη της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου Δήμου του Τήνου.

ΘΕΜΑ   21ο  

Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 Κληροδοτήματος Αποστόλυ Πρίντεζη της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   22ο  

Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 Κληροδοτήματος Βασιλείου Φορτόμου της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   23ο  

Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά  του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   24ο  

Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 Κληροδοτήματος Φραγκίσκας Μανωλκίδη του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   25ο  

Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 Κληροδοτήματος Μόδεστου Αρμακόλα  του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   26ο  

Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 Κληροδοτήματος Πολυχρόνη Γεωργίου του  Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   27ο  

Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 Κληροδοτήματος Λουίζας Σώχου του  Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   28ο  

Εξέταση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος μείωσης του μισθώματος διαμερίσματος Κληροδοτήματος Κων. Σαρδελά της Τ,Κ, Πανόρμου του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   29ο  

Εξέταση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σίμος Ορφανός
     Δήμαρχος Τήνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας