Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

6η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Τήνος, 20 Φεβρουαρίου 2015  
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                  
   ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                            Αριθμ. Συν.  6 /2015            
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                  
                                                                      Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες:    Β.Φόρτωμας                                           Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                         Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                        ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) στις   25η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο  

Εξέταση της ένστασης κατά του πρακτικού Ι του διαγωνισμού «Υπηρεσία Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας στους Μονίμους Κατοίκους του Δήμου Τήνου» και έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ   2ο  
Έγκριση Φακέλου Έργου για την ανάθεση της Μελέτης « Οριστική Μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης για την προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   3ο  

Ψήφιση πιστώσεων σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2015 του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   4ο  

Ψήφιση πιστώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών

ΘΕΜΑ   5ο  

Επαναψήφιση πιστώσεων σε βάρος του νέου προΥπολογισμού.

ΘΕΜΑ   6ο  
Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου Τήνου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Μεταβατική έδρα Σύρου) κατά την εκδίκαση της έφεσης των Ηρακλή-Ελευθερίου Λαμπροπούλου του Διονυσίου και Διονυσίου Λαμμπροπούλου του Ηρακλή, κατά του Δήμου Τήνου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

ΘΕΜΑ   7ο  
Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης απάντησης στην Εξώδικη Διαμαρτυρία και Πρόσκληση κατά του Δήμου της Γεωργίας Μπουζαλάκου.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Σίμος Ορφανός
     Δήμαρχος Τήνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας