Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015

4η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τήνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Τήνος, 2 Φεβρουαρίου 2015  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                Αριθμ. Συν.  4 /2015            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                       
                                                               Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες:    Β.Φόρτωμας                                           Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                         Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                        ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) στις   6 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο  

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Μελέτη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Τήνου για το έτος 2015», κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού – ανάληψη πίστωσης.
ΘΕΜΑ   2ο  

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης  «Προμήθεια Χημικού
Υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε. Τήνου για τις ανάγκες των Αφαλατώσεων, του ταχυδιυλιστηρίου και των δεξαμενών του Δήμου Τήνου», κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού – ανάληψη πίστωσης.
ΘΕΜΑ   3ο  

Ανατροπή – αποδέσμευση πιστώσεων  του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2014 του Δήμου Τήνου
ΘΕΜΑ   4ο  

Ανάθεση (ανανέωση) σε δικηγόρο, της καταθέσεως αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως κατά της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ως προς τη νέα με αρ. πρωτ. 177360 ΑΠΌ 18-12-2014 Α.Ε.Π.Ο.
ΘΕΜΑ   5ο  

Εξέταση αιτήσεων σχετικά με την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού.Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Σίμος Ορφανός

     Δήμαρχος Τήνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας