Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Συγκρότησης Συμβουλίου Ένταξης ΜεταναστώνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος  4 Ιανουαρίου 2015

ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                 Αριθ. Πρωτ. 33
Γρ. Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 72

Ταχ. Κώδικας : 84 200

Τηλ. : 22833 – 60140

Fax  : 22833 – 60139

Ανακοίνωση  -  Πρόσκληση  Συγκρότησης  Συμβουλίου
Ένταξης  Μεταναστών

Δυνάμει του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφαση του το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.
Έργο του συμβουλίου
είναι η καταγραφή και η διερεύνηση   προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου για θέματα που αφορούν στην ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, στην επαφή τους με τη δημοτική αρχή ή άλλες δημόσιες αρχές, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, στην επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και στη διοργάνωση σε συνεργασία με τον δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού. Έργο  επίσης  του συμβουλίου είναι η συνεργασία ιδίως με το ΥΠΕΣΑΗΔ, το Υπουργείο Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, το Υπουργείο  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων καθώς  και  με  άλλους  φορείς  για  τα θέματα που απασχολούν τους μετανάστες όπως είναι η εκπαίδευση τους, η ομαλή ενσωμάτωση τους λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους κάθε φορά, η προσκόμιση και συγκέντρωση εγγράφων για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τους τύπους αδειών για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος   διαμονής,   την   πολιτογράφηση κτλ   κατά   τις   διατάξεις   της   ισχύουσας νομοθεσίας.
Για τη συγκρότηση του νέου Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών ο Δήμος Τήνου απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους μετανάστες και τις μετανάστριες που διαμένουν νόμιμα στην Τήνο να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να συμμετάσχουν στο Σ.Ε.Μ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 31/01/2015 στον ειδικό γραμματέα του Δ.Σ..κ. Παναγιώτη Σανταμούρη 22833.60140.
Βάσει του κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των μεταναστών/στριών που θα έχουν συμπληρώσει και υποβάλει το σχετικό αίτημα, προκειμένου να προκύψουν εκείνοι/ες που θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο με τα αναπληρωματικά τους μέλη, ενώ τα υπόλοιπα μέλη θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Τήνο και οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας