Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                              
                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 727 – 26/01/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ
Ο Δήμαρχος Τήνου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους δημότες, προϋπολογισμού 49.000,00 ευρώ.
Η υπηρεσία αφορά την παροχή ιατρικής βοήθειας στους ασφαλισμένους σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας, εξασφαλίζοντας ιατρικές συμβουλές αλλά και συντονισμό υγειονομικής μεταφοράς.
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα Τήνου, που βρίσκεται στην οδό Ευαγγελιστρίας με αριθμό 72 και ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού την Τρίτη 10/02/2015 και ώρα 9.30π.μ. μέχρι 10.00π.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%
, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της υπηρεσίας, δηλαδή 980,00 Ευρώ.
Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 22833 60122. Αρμόδιος υπάλληλος: Ιωάννης Σγουρός.

Ο Δήμαρχος Τήνου

Σίμος Ορφανός
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας