Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

«Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στους χώρους ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Τ.-Α.».