Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

7/2022 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος,  11  Απριλίου  2022

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ            Αριθμός Συνεδρίασης : 07/2022     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη τις Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. 


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β') με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 15 Απριλίου  2022 και ώρα 12.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:


ΘΕΜΑ 1ο: Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τήνου  - ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελιών  και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης Α.Ε  για την συλλογή & ανακύκλωση διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας.

Εισηγητής: Μαρκουΐζος Ιωάννης

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση του χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στην θέση “Μαρμαριές - Κόκκινα“».

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 3ο:Κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Δ΄ κατανομή έτους 2021 και Α΄ κατανομή έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.

Εισηγήτρια: Λουκριτία Άνδροβικ - Ρουγγέρη

ΘΕΜΑ 4ο:Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2021 και 2022 για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων του Δήμου.

Εισηγήτρια: Λουκριτία Άνδροβικ - Ρουγγέρη

ΘΕΜΑ 5ο:Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) και καθορισμός ανταλλάγματος.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 6ο:Εξέταση αιτήσεως Νικολάου Σαρρή για την χορήγηση άδειας διάνοιξης τομής σε δημοτική οδό για κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και σύνδεση στο δημοτικό αποχετευτικό  δίκτυο.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 7ο:Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτων προς εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά για το έτος 2022.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πέτρος Μαρκουΐζος 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων e:presence.


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας