Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

12η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Τήνος,  15   Μαΐου  2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                  Αριθμός  Συνεδρίασης :  12/2020                 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:      Τα  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                   Δήμου Τήνου
                   ΕΝΤΑΥΘΑ             Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 184  παρ. 1 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30.10.2019), τις διατάξεις της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55) και με την αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλώ να συμμετέχετε στη διά περιφοράς 12η  Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13.00 έως 14.00   για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:


ΘΕΜΑ 1ο:

Εισήγηση σχεδίου 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  προς το Δημοτικό Συμβούλιο οικον. έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2ο:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου 
«ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» οικον. έτους 2020.

ΘΕΜΑ 3ο:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Ιδρύματος 
«Μουσείο Κώστα Τσόκλη» οικον. έτους 2020.

ΘΕΜΑ 4ο:

Ανάθεση δαπανών κληροδοτήματος Φωκίωνος & 
Μοσχούλας Πλυτά και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών.

ΘΕΜΑ 6ο:
Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο  
«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για την παροχή 
υπηρεσίας ημερήσιας ηλεκτρονικής αποδελτίωσης και για 
την Καταβολή Τελών για Πνευματικών Δικαιωμάτων στα 
πλαίσια της υπηρεσίας αποδελτίωσης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Σιώτος

Δήμαρχος Τήνου

Παρακαλείσθε  όπως μας αποστείλετε την  πρόθεση συμμετοχή σας  και τη ψήφο σας ανά θέμα, στις 19/05/2020 και ώρα από 13.00 έως 14:00 στο e–mail: ds.dimoutinou@gmail.com  ή τηλεφωνικά στο 2283360142.
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας