Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος,  4 Μαρτίου    2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμός Συνεδρίασης : 03/2019
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ              
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 1920
Π  Ρ Ο  Σ Κ Λ  Η Σ Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα
(αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 8η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή   
και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,
σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία
εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Δ΄ τρίμηνο 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 2ο:
Λήψη απόφασης περί της διαπίστωσης ή μη αδυναμίας εκτέλεσης
ορισμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του Δήμου.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 3ο:
Λήψη απόφασης για σύσταση στο Δήμο Τήνου,
γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 4ο:
Τροποποίηση της πρότασης χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  στον άξονα προτεραιότητας:
«Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» του έργου με τίτλο
«Επισκευή και συντήρηση κινηματογράφου "ΑΙΟΛΙΣ" Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 5ο:
Συμμετοχή Δήμου Τήνου στο Ευρωπαϊκό Ολοκληρωμένο Έργο LIFE
με τίτλο "Circular Economy Implementation in Greece”
και κωδικό LIFE 18 IPE 000013.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2019,
της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου Ελαιοτριβείου Νήσου Τήνου.
Εισηγητής : Ν. Πανώριος  
ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019
του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Κώστα Τσόκλη».  
Εισηγητής : Ε. Σώχος
ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2019,
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Ι. Μαρκουίζος
ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Ιδρύματος
με την επωνυμία «Μουσείο Κώστα Τσόκλη».  
Εισηγητής : Ε. Σώχος
ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης, οικ. Έτους 2016,
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου».
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος
ΘΕΜΑ 11ο:
Κατανομή ποσού 20.530,00 € από τους ΚΑΠ (δ΄ δόση) σχετικά
με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 12ο:
Κατανομή ποσού 3.670,00 € από τους ΚΑΠ συμπληρωματική
επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Α΄ θμιας και Β΄ θμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 13ο:
Λήψη απόφασης περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης
στην εταιρία "RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ" με διακριτικό τίτλο "RC".
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ
ΘΕΜΑ 14ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΟΤΕ Α.Ε. για την χορήγηση
δικαιωμάτων διέλευσης με σκοπό την εγκατάσταση ιδιωτικού/δημοσίου
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ
ΘΕΜΑ 15ο:
Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την εκμίσθωση του
Δημοτικού ακινήτου (κατοικίας) κληροδοσίας Ταμπουράκη, που
βρίσκεται στην Αργυρούπολη Αττικής.
Εισηγητής :Δήμαρχος  
ΘΕΜΑ 16ο:
Λήψη απόφασης για παραχώρηση σχολικής αίθουσας 1ου Δημοτικού Σχολείου
στην Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων
και στον ΘΗΣΕΑ Κυκλάδων.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 17ο:
Συμπληρωματικό αίτημα για προγραμματισμό πρόσληψης εκτάκτων υπαλλήλων
με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα
για το έτος 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του
3ου παραδοτέου του έργου : «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων και
επιστημονικής υποστήριξης για την εκπόνηση του Στρατηγικού
Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 19ο:
Λήψη απόφασης για την λειτουργία μόνιμης έκθεσης Λιθανάγλυφων
στο Δημοτικό Σχολείο  Υστερνίων.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας