Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτρικού υλικού κέντρου Σίτισης & παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην Τήνο - Υποέργο 4"

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories