Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 23 Ιανουαρίου  2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ               Αριθμός Συνεδρίασης : 1/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Aριθ. πρωτ.: 523


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 27η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τον τίτλο: «Κατασκευή κέντρου σίτισης και παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην Τήνο».  Εισηγητής : Ι. Σιώτος.
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τον τίτλο: «Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.
ΘΕΜΑ 3ο :
Λήψη απόφασης,
σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου με τον τίτλο: «Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.
ΘΕΜΑ 4ο :
Καθορισμός εξόδων παράστασης των : α) Προέδρου και β) Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος
ΘΕΜΑ 5ο:
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών. Εισηγητής : Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης, σχετικά με την προσχώρηση στους όρους και τις συμφωνίες της από 30.12.2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου (Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»). Εισηγητής : Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση των με αρ. 179 & 181/2016 αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου», περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.  Εισηγητής : Ε. Κορνάρος
ΘΕΜΑ 8ο:
Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 415/19.01.2017 αίτησης του εκπροσώπου της Τ.Κ. Καρδιανής, αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την δραστηριότητα: «Εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. προς αποκατάσταση ανενεργού λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «ΜΑΡΜΑΡΑ,ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ» από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Εισηγητής : Ν. Πανώριος.

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας