Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τήνου

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 23 Δεκεμβρίου  2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ               Αριθμός Συνεδρίασης: 21/2016
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Aριθ. πρωτ.: 14198


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


ΠΡΟΣ :


1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 29η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση της μελέτης με τίτλο :«Εξαίρεση από την οριοθέτηση ρεμάτων στην περιοχή Αγ. Ιωάννη – Λαούτη – Αγ. Σώστη Δήμου Τήνου».  Εισηγητής : Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση της μελέτης του έργου : «Αποπεράτωση αθλητικού γυμναστηρίου Δήμου Τήνου».  Εισηγητής : Ι. Σιώτος.
ΘΕΜΑ 3ο :
Λήψη απόφασης για την
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου : «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στη θέση «Τσικνιάς» Δήμου Τήνου.   Εισηγητής : Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο :
Έγκριση πλάνου δράσεων της τουριστικής επιτροπής για το έτος 2017.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη.
ΘΕΜΑ 5ο:
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2017.   Εισηγητής : Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο:
Συγκρότηση επιτροπών έτους 2017, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
Εισηγητής : Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση προϋπολογισμού  εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2017, και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου».  Εισηγητής : Ε. Κορνάρος
ΘΕΜΑ 8ο:
Καθορισμός εξόδων παράστασης των : α) Προέδρου και β) Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.  Εισηγητής : Ε. Κορνάρος
ΘΕΜΑ 9ο:
Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη  των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικ. έτος 2017. Εισηγητής : Δήμαρχος.
Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας