Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Τήνου» στην πρόσκληση του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων»

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories