Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διεξαγωγής φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραλιών του Δήμου Τήνου.