Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

Απαντητική επιστολή στον συνδυασμό Τήνος-Τολμάμε μαζί, εξέδωσε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,κ. Ιωάννης Σιώτος στην οποία αναφέρει τα εξής: 

«Όταν κάποιος σε κατηγορεί ότι κάνεις μόνο ό,τι θέλεις εσύ, 
συνήθως εννοεί ότι δεν κάνεις ό,τι θέλει αυτός»
Μ. Δουκίδης

Αξιότιμοι συνάδελφοι της μείζονος μειοψηφίας αν και (προσωπικά) θεωρώ ότι για το συμφέρον του τόπου τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου θα πρέπει να επιλύονται στην αίθουσα συνεδριάσεων, εν τούτοις είμαι υποχρεωμένος θεσμικά να αντικρούσω τους ανυποστήρικτους ισχυρισμούς σας μέσω δελτίου τύπου (όπως ακριβώς πράξατε εσείς πρώτοι)1. Όπως, υποθέτω, γνωρίζετε το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα, με την με αρ.134/30.05.2011 (επί δημαρχίας Π. Κροντηρά) απόφαση του το κανονισμό λειτουργίας του, ο οποίος ισχύει απαράλλακτα μέχρι και σήμερα. Κανονισμός εργασιών του δημοτικού συμβουλίου είναι το σύνολο των ρυθμιστικών διατάξεων που ορίζουν δεσμευτικά για όλα τα όργανα του, τον τρόπο λειτουργίας τους, και τα περιθώρια των ενεργειών τους μέσα στα πλαίσια των νόμων. Συνακόλουθα, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούμαι στη πιστή τήρηση των κανόνων (χωρίς, φυσικά, να παραμελώ την ουσία), ώστε να διεξάγονται αποδοτικά και ομαλά οι συνεδριάσεις (άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι αποφάσεις του Δ.Σ μας είναι ομόφωνες, ενώ μέχρι και σήμερα δεν έχει προσβληθεί ούτε μια απόφαση).

Με τρομοκρατεί, όμως, το γεγονός ότι δεν έχετε μελετήσει, άλλως, κατανοήσει τον κανονισμό, ο οποίος καταρτίστηκε και εισήχθη στο δημοτικό μας συμβούλιο από την παράταξη σας (εκτός αν ομολογήσετε σαν το κ. Χρυσοχοιδή ότι δεν το διαβάσατε καθώς είχατε άλλες υποχρεώσεις!).  Γιατί στην αντίθετη περίπτωση δεν θα είχατε εκτεθεί ανεπανόρθωτα με το εν λόγω δελτίο τύπου, καθότι οι επικρίσεις σας καταρρίπτονται σαν χάρτινος πύργος από μια απλή παράθεση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του δημοτικού μας συμβούλιου.

Ι. Όσον αφορά την αιτίαση σας “Να μην μας χορηγείται ο λόγος όταν γίνεται αναφορά στα πρόσωπα των εκλεγμένων δημοτικών μας συμβούλων (ποτέ δεν αφαιρέθηκε ή δεν δόθηκε ο λόγος στη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής)”σας παραθέτω τις ακόλουθες διατάξεις του κανονισμού μας

1 Επιτρέψτε μου, όμως, να σας υπενθυμίσω ότι οι συμπολίτες μας μάς τίμησαν με τη ψήφο τους ώστε να αποφασίζουμε για όλα τα ζητήματα που αφορούν το δήμο και όχι να επιδιδόμαστε σε προσωπικές κόντρες και αντιπαραθέσεις.Αρ. 4. «….Οι διαλογικές συζητήσεις δεν επιτρέπονται…

Ο ομιλητής δεν μπορεί να απομακρύνεται από το υπό συζήτηση θέμα, διαφορετικά ο Πρόεδρος τον καλεί να επανέλθει σε αυτό. Αν δεν συμμορφωθεί, ο Πρόεδρος τον προειδοποιεί ότι θα του αφαιρέσει το λόγο. Αν και μετά τη νέα αυτή επισήμανση ο ομιλητής δεν επανέλθει στο θέμα, ο Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο. Ο Πρόεδρος αφαιρεί το λόγο και από όποιον μιλά χωρίς να έχει εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών ή χωρίς τη σχετική άδεια. Στις περιπτώσεις παραβάσεων αυτής της παραγράφου, ο Πρόεδρος δίνει εντολή να μην γίνεται καταχώρηση των αντίστοιχων ομιλιών στα πρακτικά.

Ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και οι κατά το νόμο συμμετέχοντες στις συζητήσεις μπορούν να επικαλεστούν παρεμπίπτοντα ζητήματα που αφορούν ιδίως την τήρηση του παρόντος κανονισμού, τη σειρά της ημερήσιας διάταξης και την πρόταση για αναβολή της συζήτησης οποιουδήποτε θέματος.  Τα ίδια πρόσωπα μπορούν να επικαλεστούν προσωπικό ζήτημα, όπως η μομφή σε βάρος τους ή η υβριστική εκδήλωση εναντίον τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή η απόδοση διαφορετικής γνώμης από εκείνη που εξέφρασαν. Ο επικαλούμενος οποιοδήποτε παρεμπίπτον ή προσωπικό ζήτημα οφείλει να το προσδιορίσει μέσα σε ένα λεπτό της ώρας και να το στηρίξει σε συγκεκριμένη διάταξη του παρόντος κανονισμού ή της νομοθεσίας, διαφορετικά  ο Πρόεδρος απορρίπτει την επίκληση. Για παρεμπίπτοντα και προσωπικά ζητήματα αποφαίνεται ο Πρόεδρος. Αν διατυπωθούν αντιρρήσεις αποφασίζει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο με ανάταση ή έγερση, χωρίς άλλη συζήτηση. Επίκληση παρεμπίπτοντος ή προσωπικού ζητήματος δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη της ψηφοφορίας για κύριο ζήτημα.

II. Όσον αφορά τη δεύτερη αιτίαση σας «Να διακοπτόμαστε διαρκώς στις τοποθετήσεις μας, ειδικά ο επικεφαλής της δημοτικής μας παράταξης.». Ο κανονισμός μας, όπως κάθε κανονισμός λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου ρυθμίζει λεπτομερώς το χρόνο ομιλίας του σώματος τόσο για τις ερωτήσεις-προτάσεις –ανακοινώσεις (ήτοι πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης) όσο και για τη συζήτηση των θεμάτων της η.δ. (πρωτολογία, δευτερολογία κλπ.), καθώς βούληση του νομοθέτη παραμένει η αποφυγή ατέρμονων συζητήσεων. Δυστυχώς, ο επικεφαλής της παράταξή σας και ορισμένοι απ’ εσάς παραμένετε δυσπροσάρμοστοι στους καθιερωμένους αυτούς κανόνες, καθώς παραβιάζετε συστηματικά τα θεσπισμένα χρονικά περιθώρια (παρότι ατύπως στην προ ημερησίας διαδικασία έχω τριπλασιάσει το χρόνο του κ. Κροντηρά, ενεργώντας έτσι ουσιαστικά και όχι τυπολατρικά) ενώ ο κ. Κροντηράς διακόπτει συνεχώς το Δήμαρχο και μέλη του σώματος χωρίς την σχετική άδεια. Περαιτέρω, καταχράσθε το στάδιο των διευκρινιστικών ερωτήσεων που προηγούνται των τοποθετήσεων καθώς μέσω της διαδικασίας αυτής επιμηκύνετε, τεχνηέντως, τις τοποθετήσεις σας επί μακρόν. Προς γνώση σας, σάς παραθέτω τα παρακάτω:

Αρ. 4. «….Ο χρόνος για κάθε ανακοίνωση, πρόταση, ερώτηση, αναζήτηση στοιχείων ή απάντηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο λεπτά….

Ο Δήμαρχος ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές έχουν κατά τη συζήτηση δικαίωμα για πέντε λεπτό ομιλίας ανά θέμα με δυνατότητα δευτερολογίας διάρκειας τριών λεπτών. Κατά τη δευτερολογία, ο Δήμαρχος ομιλεί τελευταίος εφόσον το επιθυμεί. Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων είναι δυνατή, μετά από πρόταση του Προέδρου, η παράταση ή η σύντμηση του ανωτέρω προβλεπόμενου μέγιστου χρόνου ομιλίας κατά δύο λεπτά. Τον ίδιο χρόνο ομιλίας έχουν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και ο Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας όταν καλούνται και συμμετέχουν στη συνεδρίαση για θέματα της κοινότητας τους. Οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν χρόνο ομιλίας δύο λεπτών το πολύ, χωρίς δυνατότητα δευτερολογίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της συζήτησης μπορεί να λαμβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον και να εκφράζει τις απόψεις του.

Διακοπή ομιλητή μπορεί να γίνει αν το επιτρέψει ο ίδιος και αν συμφωνεί ο Πρόεδρος.

Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει λύση και αυτή είναι η επαρκή σας προετοιμασία, ώστε  να λειτουργείται μέσα στα πλαίσια των θεσπισμένων κανόνων. Το Δημοτικό  Συμβούλιο δεν είναι χόμπυ, δεν είναι πάρεργο ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ!!!

ΙΙΙ. Σχετικά με τον ισχυρισμό σας «Να θέτει εμβόλιμα νέα θέματα προς ενημέρωση ο Δήμαρχος, όταν πλέον δεν υπάρχει περιθώριο να ζητήσουμε τον λόγο και έτσι να γινόμαστε άβουλοι δέκτες μονόλογων του Δημάρχου και οι πολίτες να ακούν τη συστηματική παραπληροφόρηση του Δημάρχου χωρίς αντίλογο.» σας υπενθυμίζω την ακόλουθη διάταξη του κανονισμού μας, η οποία είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με το αρ. 67 του Ν. 3852/2010 :

«….Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα, το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΙV. Αναφορικά με το παράπονο σας ότι «Δε συζητάμε για τον απαξιωτικό τρόπο που απευθύνεται στους πάντες της μείζονος μειοψηφίας ο κ. Δήμαρχος, με την ανοχή του Προέδρου. Δε σχολιάζουμε καν τον ενικό, αυτόν τον …συνηθίσαμε. Μιλούμε για την παντελή έλλειψη στοιχειώδους σεβασμού και για την άφθονη ειρωνεία. Το παράδοξο είναι ότι απέδιδαν σε μας, τους προηγούμενους, αλαζονεία! Κατά τα λοιπά, τους πείραζε το ύψος της έδρας του Προεδρείου του ΔΣ…!!! Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνεδρίαση της 23ης Φλεβάρη 2016. Μια διαρκής πρόκληση και υποτίμηση του θεσμικού μας ρόλου.» για ακόμη μια φορά παραγνωρίζετε την εξέχουσα θέση που διασφαλίζει ο νόμος και ο κανονισμός στο Δήμαρχο, του οποίου το ρόλο φαίνεται ότι δεν έχετε αναγνωρίσει μέχρι σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο, αφού τον διακόπτετε συνεχώς και μάλλον αυτός θα έπρεπε να μου παραπονείται ότι ανέχομαι να τον διακόπτετε και όχι εσείς!!!!

V. Κατακρίνετε τάχα ότι «………..Τέλος πάντων αυτές είναι οι επιλογές τους ή εκεί εξαντλούνται οι ικανότητές τους. Και πάντως αυτή είναι η άποψή τους για το πώς λειτουργεί «δημοκρατικά» το κορυφαίο όργανο του Δήμου. Και να φανταστεί κανείς ότι ο κ. Πρόεδρος του ΔΣ, σε δελτίο τύπου με αφορμή τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Μυκόνου, έλεγε «ως νέοι αυτοδιοικητικοί σε νησιωτικούς Δήμους αφουγκράζονται την ανάγκη για αλλαγές τόσο ως την λειτουργία όσο και ως την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η τοπική αυτοδιοίκηση».

Το μόνο εύστοχο σημείο στον ανωτέρω ισχυρισμό σας είναι ότι θέσατε τη λέξη δημοκρατικά εντός εισαγωγικών κύριοι συνάδελφοι, αφού, αναμφίβολα, αντιλαμβάνεστε τη δημοκρατία όχι ως προσαρμογή σε θεσπισμένους κανόνες αλλά ως αναρχία!!!

 Η παρούσα δημοτική αρχή της οποίας είμαι μέλος αγωνίζεται καθημερινά να θεραπεύσει πράξεις ή/και παραλείψεις σας για το συμφέρον του τόπου, αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς πομπώδη δελτία τύπου. Συνεχώς μας κουνάτε το δάκτυλο για πράγματα τα οποία ενώ θα μπορούσατε να έχετε κάνει δεν τα πράξατε και τα βρίσκουμε μπροστά μας.

Οι Τήνιοι κύριοι δεν ψήφισαν δημοσιογράφους αλλά αιρετούς, οι οποίοι θα πρέπει επιμελώς να διοικούν τις τοπικές υποθέσεις και όχι να σπαταλάν το χρόνο τους σε ανούσια δελτία τύπου. Σαν αντιπολίτευση σταθείτε αρωγοί στην προσπάθεια αυτή, άλλως, αντιπολιτευτείτε εποικοδομητικά και ουσιαστικά, γιατί κύριοι συνάδελφοι στην αβάσιμη ανακοίνωση σας τυγχάνει εφαρμογής η άποψη του Ησίοδου: «Η κακή πρόθεση κάνει πιο πολύ κακό σ’ αυτόν που την έχει».

Τούτων δοθέντων κύριοι συνάδελφοι της μείζονος μειοψηφίας, επιτρέψτε μου να τροποποιήσω με τη σειρά μου το τίτλο του άρθρου σας αναφέροντας: «Η ΜΕΙΖΟΝΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΤΗΣ….».
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας