Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

35η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  18 Δεκεμβρίου 2015  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                      Αριθμ. Συν.  35 /2015           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
                       
                                                                               Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες: Β.Φόρτωμας                                                       Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                                    Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) την 23η  Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο  

Έγκριση πρακτικού δημόσιας κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών που διενεργούν τους διαγωνισμούς ή εισηγούνται την ανάθεση ή αξιολογούν ή παρακολουθούν ή παραλαμβάνουν προμήθειες, υπηρεσίες ή έργα για το έτος 2016
ΘΕΜΑ   2ο  


Αμοιβή δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς (Μεταβατική Έδρα Σύρου) σχετικά με την υπόθεση της αίτησης ακύρωσης του Αντωνίου Χαρικιόπουλου της υπ΄αριθμ. 25/Α/31-1-2014 απόφασης του Δημάρχου Τήνου (ανάθεση 17/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής)

ΘΕΜΑ   3ο  


Σύνταξη του προϋπολογισμού
εσόδων και εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του δήμου Τήνου οικονομικού έτους 2016

ΘΕΜΑ   4ο  

Δέσμευση πιστώσεωνΟ Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΣίμος Ορφανός

     Δήμαρχος Τήνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας