Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναπροσαρμογής του φόρου φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το οικ. έτος 2016.