Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015

Γενική Συνέλευση Τοπικής Κοινότητας Καρδιανής


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Καρδιανή,   10 Αυγούστου 2015
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                        
ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ                                                                     Αριθ. Πρωτ.      -  8     - 
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ     
ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ                                      Αριθ. Συνεδρίασης   1/2015
Ταχ. Δ/νση:Καρδιανή Τήνου 84200
                                                                                               

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
των άρθρ. 80, 81,82,84 και 85 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
                                     
            καλούμε τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους του Δήμου Τήνου, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους κατοίκους και  τους φορείς της Τοπικής Κοινότητας Καρδιανής σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015 και ώρα 20:00 για γνωμοδότηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης


ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:  Γνωμοδότηση για έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την «Αποκατάσταση Ανενεργού Λατομείου Αδρανών Υλικών σε ιδιόκτητο ακίνητο στη θέση ΜΑΡΜΑΡΑ Καρδιανής του Δήμου Τήνου.Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΤΟΠΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                Νικόλαος Πανώριος 
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας