Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CATERING) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISWM-TINOS»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Τήνος,   22  Ιουνίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                        Αριθ. Πρωτ. :  7655
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Πληροφορίες: Α.Βιδάλης
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 72                             ΠΡΟΣ   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Τ.Κ.: 84200    
Τηλ.:  22833-60133
Fax:   22833-60139      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CATERING) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISWM-TINOS»

            Ο Δήμος Τήνου, στα πλαίσια του Ευρωπαικού συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα» με κωδικό ISWN-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610  και συγκεκριμένα για τις ανάγκες του Διεθνούς Συνεδρίου , ο Δήμος Τήνου πρέπει να καλύψει την προμήθεια τροφοδοσίας (catering)  ,ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  3.850,00€, συμπεριλαμβανομένου   ΦΠΑ 9% & 16%.
Προκειμένου  ο Δήμος Τήνου να προβεί στην ανάθεση προμήθειας τροφοδοσίας (catering) για τις ανάγκες του διεθνούς συνεδρίου, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις έγγραφες προσφορές τους, σφραγισμένες, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Τήνου  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, έως την 25 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη.
            Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας και στην Δ/νση : Δήμος Τήνου, Δ/νση Οικονομικών, Γραφείο Προμηθειών,  Ευαγγελιστρίας 72,  Τ.Κ. 84200, έως και την
παραπάνω ημερομηνία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν την άδεια που προβλέπεται από τις υγειονομικές διατάξεις Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/24.9.1983 τΒ’) όπως αντικαταστάθηκαν με την αρ.Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012(ΦΕΚ 2718/8.10.2012 τ.Β
 Η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. 28/80 και με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης με απόφαση του Δημάρχου, στο ενδιαφερόμενο εκείνον που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη  έκπτωση επί των τιμών του προϋπολογισμού της Μελέτης, με την προϋπόθεση ότι αυτός  θα πληρεί τους όρους που θέτει η σχετική μελέτη-Τεχνική Περιγραφή της προμήθειας.
            Σημειώνεται ότι με την κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που προβλέπεται από τις υγειονομικές διατάξεις Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/24.9.1983 τΒ’) όπως αντικαταστάθηκαν με την αρ.Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012(ΦΕΚ 2718/8.10.2012 τ.Β
            Πληροφορίες :Αρμόδιος υπάλληλος Βιδάλης Αναστάσιος (22833-60133-dtprogram@1516.syzefxis.gov.gr ) , αντίγραφα της Μελέτης, παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Τήνου (www.dimostinou.eu).      
                                                                       
                                 Ο Δήμαρχος Τήνου                                                             

                                                                                                                                                                                                                 
Σίμος Ορφανός
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας