Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τήνος   5 Ιουνίου  2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  ΔΗΜΟΣ   ΤΗΝΟΥ                                                     Αριθμός Συνεδρίασης: 8/2015
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και μέλη της Δημοτικής Κοινότητας  Τήνου.
4) Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 9η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

                            
ΘΕΜΑ  1ο:

Ψήφισμα Δήμου Τήνου για την ενδεχόμενη κατάργηση του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. που ισχύει στις νησιωτικές περιοχές.

ΘΕΜΑ  2ο:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, oικον. έτους 2015, του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ  3ο:

Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής, στοιχείων εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου, Α΄ τριμήνου 2015.

ΘΕΜΑ  4ο:

Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τήνου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2015».

ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για τη σύναψη (ανανέωσης) σύμβασης συνεργασίας με την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε».

ΘΕΜΑ 6ο:

Λήψη απόφασης για τη σύναψη (ανανέωση) σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών μέσω τηλεφωνικών καρδιογραφημάτων μεταξύ του Δήμου Τήνου και της Teleheart – Ιατρικής Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑ 7ο:

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες καθαρισμού επαρχιακού & αγροτικού οδικού δικτύου Νήσου Τήνου» και αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικον. έτους 2015.

ΘΕΜΑ 8ο:

Ψήφιση πίστωσης από τον Κ.Α.15.6473.0002 με θέμα «Έξοδα οργάνωσης αιμοδοσίας για στήριξη της τράπεζας αίματος του Δήμου Τήνου».

ΘΕΜΑ 9ο:

Ψήφιση πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6433.0001 για δαπάνες διατροφής προσωπικού  της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας.

ΘΕΜΑ 10ο:
Εξέταση αιτήματος του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου του Δήμου Τήνου για τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
 
ΘΕΜΑ 11ο:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου, εκτός της έδρας του.

ΘΕΜΑ 12ο:

Έγκριση της με αριθ. 9/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τον τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας σύνταξης δημοσιευμάτων για την τουριστική προβολή του Δήμου Τήνου».

ΘΕΜΑ 13ο:

Λήψη απόφασης για καθορισμό της διαδικασίας σχετικά με την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορα παιδιά της Τήνου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 14ο:
Ορισμός Διαχειριστικής Επιτροπής του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 15ο:

Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αφορούν τη Δημιουργία Υδατοδρομίου Λιμένα Τήνου.

ΘΕΜΑ  16ο:

Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας για την «Εποχιακή καφετέρια – Σνακ Μπαρ» (Κ.Υ.Ε.) του Γεωργίου Κρητικού του Νικολάου, που βρίσκεται στην περιοχή «Λινοπή» της Τοπικής Κοινότητας Κτικάδου.

ΘΕΜΑ 17ο:

Λήψη απόφασης επί της πρότασης της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «Κοινό Τηνίων» για συνυπογραφή αιτήματος σχετικού με τους  βιομηχανικούς αιολικούς σταθμούς από τους Δήμους Άνδρου – Νάξου – Πάρου – Τήνου.

ΘΕΜΑ 18ο:
Διοργάνωση διεθνούς  συνεδρίου με θέμα «Από την Τήνο του Βενετού Δόγη στην Τήνο της Υψηλής Πύλης» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 19ο:
Συνδιοργάνωση με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης του «1ου θερινού σχολείου» με θέμα «Νέες τεχνολογίες Δημιουργικότητα : από την θεωρία στη πράξη» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 20ο:
Λήψη απόφασης για προσωρινή διακοπή εργασιών του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Στενής».


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας