Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της μελέτης με τον τίτλο: «Μελέτη Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Τήνου».