Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2015, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου.