Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ακρυλικού χρώματος και κονταροπίνελου.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
* Ευαγγελιστρίας 72,  Τ.Κ. : 842 00, Τήνος
' 22833 60140 Ê 22833 60139
Τήνος, 30 Μαρτίου  2015

Αρ. Πρωτ.  3051.-

Προς :
Κάθε ενδιαφερόμενο


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ακρυλικού χρώματος και κονταροπίνελου
 
Αξιότιμοι κύριοι,
προκειμένου ο Δήμος Τήνου να προβεί στην προμήθεια υλικών: 4τεμ των 15κ λευκού ακρυλικού χρώματος και 3τεμ κονταροπίνελων 4’’  για τις ανάγκες κάλυψης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου - σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως παραδώσετε έως την Τρίτη  31 Μαρτίου και ώρα 12:00 σε κλειστό φάκελο, έντυπο προσφοράς,
πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Στην προσφορά σας θα αναγράφετε εάν οι προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ή όχι το Φ.Π.Α..
Ο φάκελος  θα αναγράφει  στο εξωτερικό του μέρος τον τίτλο της προμήθειας, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος.
Η παραγγελία θα είναι ετοιμοπαράδοτη και θα γίνει με κριτήριο επιλογής την οικονομικότερη προσφορά. Σε περίπτωση αλλαγής των τιμών θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως.
Η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται βάση της υπ’ αριθμόν 11389/1993 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) και η επίλυση τυχόν διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης θα γίνεται σύμφωνα με αυτήν.

Ευχαριστούμε και για ό,τι χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας.Με τιμή
Η προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου


Σταματία Μιχελή

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας