Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Σάββατο 26 Αυγούστου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου την Πέμπτη 31.08.2017

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Τήνος, 25 Αυγούστου  2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                    Αριθμός Συνεδρίασης: 13/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                     Aριθ. πρωτ.: 8549Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την  31η Αυγούστου  2017,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικον. έτους 2017. Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου.

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση της με αρ. 23/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου “ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ“» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
Εισηγητής : Εμμ. Σώχος.

ΘΕΜΑ 3ο:
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου (ως εταίρο) σε Ευρωπαϊκή Ερευνητική Πρόταση [του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (HORIZON 2020] για την Ορθή Διαχείριση των Υδατικών Πόρων του Νησιού και την Ανάπτυξη της Αγροτικής Παραγωγής με Έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων (HYDROUSA).
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις επισκευές Σχολικών κτιρίων Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια: Λ. Άνδροβικ.

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μέσω διαπραγμάτευσης».
Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου.

ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης για την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, του συνοπτικού διαγωνισμού για την ομάδα Α [Προμήθεια σκυροδέματος και ασφάλτου (ψυχρού ασφαλτομίγματος) Δ.Ε. Τήνου].
Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου.

ΘΕΜΑ 7ο:
Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη στον Νικόλαο Κουράκλη άδειας εναπόθεσης βοθρολυμάτων. Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου.

ΘΕΜΑ 8ο:
Εξέταση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης, σχετικά με την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εστίασης και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού του έργου κέντρο σίτισης & παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στη νήσο Τήνο – ΟΜΑΔΑ Α΄ Ηλεκτρικές Συσκευές Κουζίνας, ΟΜΑΔΑ Β΄ Λοιπές Κινητές Ηλεκτρικές Συσκευές και ΟΜΑΔΑ Γ΄ Εξοπλισμός Εστίασης».   Εισηγητής: Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 9ο:
Εξέταση αιτημάτων Ταμειακής Υπηρεσίας και Γραφείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σχετικά με την επιστροφή χρημάτων.
Εισηγητής: Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Δημιουργία και Διαχείριση ψηφιακού και έντυπου περιεχόμενου για την προώθηση της Τήνου».
Εισηγήτρια : Αν. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 11ο:
Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Τήνου στη έκθεση “Nostos” (για τον Ελληνικό Εναλλακτικό Τουρισμό), που θα λάβει χώρα στην Ναύπακτο, στις 13-16 Οκτωβρίου 2017  και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγήτρια : Αν. Δεληγιάννη 

ΘΕΜΑ 12ο:
Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αετοφωλιανών Τήνου του 1ου Μεσογειακού Φεστιβάλ Νεώτερης Κεραμικής, που θα λάβει χώρα, ενταύθα και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής: Εμμ. Σώχος.

ΘΕΜΑ 13ο:
Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την: «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό θέσης 3006133 ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟ νήσου Τήνου».
Εισηγητής: Ε. Κορνάρος.

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση απευθείας αγοράς αγροτεμαχίου στη θέση «Δύο Καμίνια» της Τ.Κ. Καλλονής, συνολικής επιφάνειας 39.635,34 τ.μ. και έγκριση πρακτικού επιτροπής εκτίμησης – έρευνας αξίας του.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 15ο:
Εξέταση αιτήσεων, αναφορικά με τα ανταποδοτικά τέλη.
Εισηγητής : Κων. Βιδάλης.

ΘΕΜΑ 16ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή για την διενέργεια εκτάκτων ελέγχων στους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής.
Εισηγητής : Γ. Τζές.

ΘΕΜΑ 17ο:
Σύναψη τριμερούς σύμβασης – συνεργασίας μεταξύ των Δήμου Τήνου, ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελλιών και Ε.Ε.Α.Α., αναφορικά με το πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής & ανακύκλωσης διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας στο Δήμο Τήνου.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας