Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου ενάντια στο ρατσισμό.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το πρακτικό της 6/17-3-2017  
συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου

Αριθ. απόφασης : 45/2017 ΘΕΜΑ 1ο : Έκδοση ψηφίσματος ενάντια στο ρατσισμό.

Σήμερα την 17η Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, ύστερα από την από 13 Μαρτίου 2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Τήνου και επιδόθηκε με αποδεικτικό αυτού, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου, στους Προέδρους και στους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και στον κ. Δήμαρχο (άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 20.
Επίσης παραστάθηκε και ο Δήμαρχος Τήνου κ. Σίμος Ορφανός που κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.
Ιωάννης Σιώτος
Πρόεδρος
11.
Γεώργιος Τζές
Μέλος
2.
Ιάκωβος Απέργης
Αντιδήμαρχος
12.
Παναγιώτης Κροντηράς
Μέλος
3
Αναστασία Δεληγιάννη – Άσπρου
Αντιδήμαρχος
13.
Νικόλαος Γκίζης
Μέλος
4.
Φίλιππος Οριάνος
Αντιδήμαρχος
14.
Ιωάννης Ζαλώνης
Μέλος
5.
Παντελεήμων Αρμάος
Μέλος
15.
Αντώνιος Ξενόπουλος
Μέλος
6.
Άνδροβικ – Ρουγγέρη Λουκριτία
Μέλος
16.
Εμμανουήλ Λούβαρης
Μέλος
7.
Κωνσταντίνος Ψάρρος
Μέλος
17.
Φραγκίσκος Αμοιραλής
Μέλος
8.
Ευγενία Αλοιμόνου
Μέλος
18.
Πέτρος Κουσουνάδης
Μέλος
9.
Ευάγγελος Κορνάρος
Μέλος
19.
Ειρήνη Βιδάλη  
Μέλος
10.
Εμμανουήλ Σώχος
Μέλος
20.
Γεώργιος Σανταμούρης
Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.
Κωνσταντίνος Βιδάλης
Αντιδήμαρχος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.
Ιωάννης Μαρκουΐζος
Δημοτικής  Κοινότητας Τήνου
2.
Σωτήριος Πρίντεζης
Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου
3.
Μαρία Δενεκαρία
Τοπικής Κοινότητας Κώμης
5.
Ιωάννης Κουμαριανός
Τοπικής Κοινότητας Φαλατάδου
6.
Λαυρέντιος Φώσκολος
Τοπικής Κοινότητας Κτικάδου
7.
Πέτρος Κουκουλάς
Τοπικής Κοινότητας Καλλονής
8.
Νικόλαος Δελλατόλας
Τοπικής Κοινότητας Κάμπου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.
Στέφανος Ζαλώνης
Τοπικής Κοινότητας Στενής
2.
Δημήτριος Λούβαρης
Τοπικής Κοινότητας Τριαντάρου

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.
Πανώριος Νικόλαος
Τοπικής Κοινότητας Καρδιανής
2.
Ιάκωβος Μαλακατές
Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων
3.
Μαρία Δελατόλα
Τοπικής Κοινότητας Αγάπης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.
Πέτρος Ρήγος
Τοπικής Κοινότητας Δύο Χωρίων

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο υπάλληλος του Δήμου Παναγιώτης Σανταμούρης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο στο γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Πέτρο Κουσουνάδη ο οποίος είπε τα εξής :
«Σε λίγες μέρες η παγκόσμια κοινότητα
θα “γιορτάσει” την διεθνή ημέρα κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων. Εν μέσω μιας περιόδου απειλητικής ανόδου του φασισμού στον κόσμο, μιας περιόδου αποδοχής της φασιστικής ατζέντας από την πλειονότητα των αστικών πολιτικών κομμάτων, την ώρα που οι κυνηγημένοι πρόσφυγες θεωρούνται εισβολείς ή ζώα και κρατούνται σε κλουβιά, εδώ στην Ελλάδα, δίπλα μας.
Φυσικά καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες πλήθους άλλων ρατσιστικών περιστατικών ή ρατσιστικών απόψεων που δεν αφορούν μόνο φυλετικές διακρίσεις. Ας θυμίσω την στάση της διαρκούς ιεράς συνόδου όταν σε ανακοίνωση της σχετικά με το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. τονίζει πως οι “Ρωμαιοκαθολικοί” της Τήνου συμμετέχουν στις αποφάσεις του ΔΣ καθώς και στις διαμαρτυρίες “ως μη όφειλαν”.
Θεωρώ ότι είναι ηθική μας υποχρέωση, με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας κατά του ρατσισμού, τουλάχιστον να εκδώσουμε το παρακάτω ψήφισμα δηλώνοντας για άλλη μια φορά την στάση μας ως Δημοτικό Συμβούλιο απέναντι σε τέτοιου είδους πρακτικές και ιδεοληψίες».
Στη συνέχεια προχώρησε στην ανάγνωση του παρακάτω ψηφίσματος :
Στις 21 Μαρτίου του 1960 η αστυνομία της ρατσιστικής Νοτίου Αφρικής πυροβόλησε εν ψυχρώ κατά μιας διαδήλωσης φοιτητών με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 70 άνθρωποι. Οι νεαροί διαδηλωτές διαμαρτύρονταν ειρηνικά κατά των νόμων του Απαρτχάιντ, που είχε επιβάλλει το καθεστώς της λευκής μειοψηφίας στη χώρα, εφαρμόζοντας τη θεωρία της ανισότητας ανάμεσα στις φυλές. Η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε ως διεθνής ημέρα κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων από τον ΟΗΕ.
Σήμερα, 57 χρόνια μετά το τραγικό αυτό συμβάν οι ιδεολογίες περί ανώτερων και κατώτερων φυλών κερδίζουν και πάλι έδαφος παγκοσμίως μετρώντας ήδη πολυάριθμα θύματα από τις ρατσιστικές επιθέσεις των οπαδών τους.
Τιμώντας την διεθνή ημέρα κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου καταδικάζει οποιαδήποτε ρατσιστική και ξενοφοβική πράξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάκριση μεταξύ των ανθρώπων με βάση την καταγωγή τους, το φύλο τους, το θρήσκευμά τους ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, την ανωτέρω  εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις,  τις τοποθετήσεις  και παρατηρήσεις των  Δημοτικών  Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Στην έκδοση του παρακάτω  ψηφίσματος με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού στις 21 Μαρτίου :
Στις 21 Μαρτίου του 1960 η αστυνομία της ρατσιστικής Νοτίου Αφρικής πυροβόλησε εν ψυχρώ κατά μιας διαδήλωσης φοιτητών με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 70 άνθρωποι. Οι νεαροί διαδηλωτές διαμαρτύρονταν ειρηνικά κατά των νόμων του Απαρτχάιντ, που είχε επιβάλλει το καθεστώς της λευκής μειοψηφίας στη χώρα, εφαρμόζοντας τη θεωρία της ανισότητας ανάμεσα στις φυλές. Η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε ως διεθνής ημέρα κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων από τον ΟΗΕ.
Σήμερα, 57 χρόνια μετά το τραγικό αυτό συμβάν οι ιδεολογίες περί ανώτερων και κατώτερων φυλών κερδίζουν και πάλι έδαφος παγκοσμίως μετρώντας ήδη πολυάριθμα θύματα από τις ρατσιστικές επιθέσεις των οπαδών τους.
Τιμώντας την διεθνή ημέρα κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου καταδικάζει οποιαδήποτε ρατσιστική και ξενοφοβική πράξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάκριση μεταξύ των ανθρώπων με βάση την καταγωγή τους, το φύλο τους, το θρήσκευμά τους ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 45/2017.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Σε πίστωση των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  και υπογράφεται:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σίμος Ορφανός          Πέτρος  Κουσουνάδης            Ιωάννης Σιώτος     
ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστασία Δεληγιάννη - Άσπρου
Ιάκωβος Απέργης
Ευγενία Αλοιμόνου
Φίλιππος Οριάνος
Ευάγγελος Κορνάρος
Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη
Κωνσταντίνος Ψάρρος
Γεώργιος Τζές
Παντελεήμων Αρμάος
Εμμανουήλ Σώχος
Παναγιώτης Κροντηράς
Ιωάννης Ζαλώνης
Αντώνιος Ξενόπουλος
Εμμανουήλ Λούβαρης
Νικόλαος Γκίζης
Φραγκίσκος Αμοιραλής
Ειρήνη Βιδάλη
Γεώργιος  Σανταμούρης

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ιωάννης Σιώτος
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας