Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Τήνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τήνος 22 Ιουνίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ Αριθμός Συνεδρίασης: 7/2016
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥΠ  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  ΗΠΡΟΣ :  Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου
ΚΟΙΝ : κ. Δήμαρχο Τήνου, Αντιδημάρχους Τήνου, Δημοτικούς Συμβούλους, Μείζονος. & Ελάσσονος  Αντιπ.
Ε ν τ α ύ θ α

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα επί της οδού Μεγαλόχαρης 24, την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 07:00 απογευματινή, σε τακτική συνεδρίαση, για να ληφθούν  αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο
Εξέταση αίτησης του Νικολάου Καλογήρου του Χρήστου και λήψη απόφασης  σχετικά με την έκδοση
άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και άδειας παράτασης ωρών λειτουργίας αυτών, για το κατάστημά του «Επιχείρηση Αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο οιν/δων ποτών (Καφετέρια)», στην ακτή Νάζου πόλεως Τήνου.
Θέμα 2ο
Εξέταση αίτησης της Λαμπρινής Αρβανιτίδη του Αθανασίου και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κατάστημα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κομμωτήριο)», στην πλατεία Αγ. Γεωργίου πόλεως Τήνου.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου


Ιωάννης Γ. Μαρκουΐζος
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας