Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Επικαιροποίηση των τιμών ζώνης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Δήμου Τήνου).

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories