Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Συναυλία Φίλων Μουσείου Μαρμαροτεχνίας Τράπεζας Πειραιώς (video)